Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Wielkopolski

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gorzowie Wlkp.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gorzowie Wlkp. zostało założone w kwietniu 1989 roku. 

Towarzystwo jest polską, pozarządową organizacją społeczno-kulturalną i zrzesza zarówno byłych mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej jak i sympatyków. Towarzystwo wydaje szereg publikacji dotyczących Kresów i ich mieszkańców. Prowadzi wiele akcji, nie tylko popularyzatorskich tematykę kresową, ale i mających na celu ochronę miejsc pamięci oraz niesienia pomocy dla Polaków pozostałych na Wschodzie. Organizacja w 2010 roku została odznaczona orderem Polonia Mater Nostra Est. Inicjatorami utworzenia Towarzystwa w Gorzowie Wlkp. byli Jerzy Dorota, Kazimierz Dąbrowski i Aleksandra Owsińska. 

Głównym celem Towarzystwa jest upowszechnianie prawdy o dziejach Kresów oraz pielęgnowanie dorobku historycznego, jako integralnej części kultury i tradycji RP. Realizuje się to przede wszystkim przez utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i na Kresach Polakom i ich organizacjom, a także obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach.

Inne cele Towarzystwa to:
- zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, dla podtrzymania stosunków koleżeńskich, oraz udzielanie wzajemnej pomocy;
- upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej;
- utrzymanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi
we Lwowie i na Kresach;
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
- gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Lwowie i Kresach w wydawnictwach Towarzystwa, w działalności odczytowej itp.;
- organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią Polski, Lwowa i Kresów;
- wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich;
- wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Południowo-Wschodnich;
- występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych w sprawie treści programów nauczania i wychowania w szkołach;
- udzielanie wszechstronnej pomocy pozostałym we Lwowie i na Kresach Polakom i ich organizacjom społecznym;
- współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Towarzystwa;
- obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach, przybliżanie im historii i kultury kraju ojczystego;
- działanie na rzecz zbliżenia społeczności Polski i Ukrainy, a szczególnie młodzieży polskiej i ukraińskiej na bazie wspólnych tradycji i aspiracji europejskich.

Jednym z ważnych zadań Towarzystwa jest pielęgnowanie dorobku historycznego Lwowa i Kresów Wschodnich jako integralnej części kultury oraz tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej. Realizacji tych celów służyły m.in.:
- audycje radiowe w "Magazynie Kresowym" Radia Gorzów;
- organizacja spotkań z wybitnymi Polakami z kresowym rodowodem;
- spotkania - na szczeblu regionalnym - wykonawców piosenki kresowej "Kresoviana" (od 1993 r.);
- przygotowanie artykułów dotyczących problematyki kresowej, publikowanych m.in. w "Gońcu Polonijnym", "Gazecie Lwowskiej" i "Semper Fidelis";
- akademie z okazji Święta Niepodległości i rocznic walk o zachowanie polskości Lwowa w 1918 r.;
- organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży ze Lwowa, Stanisławowa i Kołomyi (w latach 1993-95);
- odsłonięcie pomnika-obelisku z tablicą upamiętniającą heroiczną walkę najmłodszych obrońców miasta "Semper Fidelis" - ul. Orląt Lwowskich, tablic pamiątkowych w kościele p.w. Maksymiliana Marii Kolbe ul. Czereśniowa oraz pomnika "Pomordowanym na Wołyniu" na Cmentarzu Komunalnym;
- organizacja corocznych wycieczek na Kresy Wschodnie z uwzględnieniem Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola i innych miast;
- zbiórka artykułów żywnościowych, odzieży, pieniędzy, książek i podręczników dla Polaków mieszkających obecnie na Kresach;
- organizacja wyjazdów na leczenie sanatoryjne do Truskawca;
- organizowanie kwesty na rzecz odbudowy polskiego cmentarza Obrońców Lwowa;
- organizacja występów w Gorzowie Wlkp. zespołów artystycznych polskich i kresowych.

W ramach działalności edukacyjnej, we współpracy ze szkołami prowadzone są akcje promujące historię Kresów wśród uczniów. Towarzystwo współpracuje z Zespołem Szkół nr 21 im. Orląt Lwowskich oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.

Dużą aktywnością wykazuje się chór Ta Joj z gorzowskiego oddziału TMLiKPW działający pod kierunkiem Stanisława Węgrzyna. Chór ten występuje na wszystkich imprezach Towarzystwa, również na terenie Ziemi Lubuskiej. Próby chóru odbywają się w każdy piątek o godz. 15.00. Chętnych zapraszamy do wspólnego śpiewania.

W skład obecnego Zarządu wchodzą:
Maria Bożek - prezes, tel. 502 048 558,
Leszek Pawlenia - I wiceprezes,
Jan Maksymiuk - II wiceprezes,
Helena Pawlak - sekretarz,
Wieława Pazoła - skarbnik,
Ryszard Dekacz - członek zarządu,
Katarzyna Paikert - członek zarządu,
Tadeusz Skoczny - członek zarządu.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest pan Juliusz Jodko, a na czele Sądu Koleżeńskiego stoi Zdzisław Urbanowski.
Adres
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
- Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Słoneczna 63
66-400 Gorzów Wlkp.

 
Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2024. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl