Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Wielkopolski

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..
Polskie Towarzystwo Taneczne - Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Polskie Towarzystwo Taneczne nawiązuje do tradycji amatorskiego ruchu tanecznego i kontynuuje działalność założonego w 1956 roku Polskiego Klubu Tanecznego, przekształconego następnie w Federację Stowarzyszeń 
i Klubów Tanecznych w Polsce.

Celem Towarzystwa jest (wg Statutu z roku 1998):
- upowszechnianie ruchu tanecznego poprzez prowadzenie działalności kulturalno-
-oświatowej,
- organizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach tanecznych;
a w szczególności:
1) wspólna praca jego członków nad rozwojem ruchu tanecznego, zgodnie ze Statutem PTT i uchwałami programowymi Walnych Zjazdów Towarzystwa;
2) upowszechnianie i stwarzanie warunków dla rozwoju artystycznego i sportowego, ruchu tanecznego w celu stałego podnoszenia jego poziomu;
3) dążenie do zrzeszenia i zintegrowania wszystkich osób związanych z tańcem towarzyskim i innymi formami tanecznymi, a także sympatyków tego ruchu;
4) oddziaływania w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia poziomu kultury 
i obyczajowości życia codziennego i form towarzyskich oraz rozwijanie aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i artystycznej;
5) rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych dzieci i młodzieży, pogłębianie zamiłowań 
do sztuki tanecznej oraz aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej 
i wychowawczej;
6) organizowanie całokształtu działań amatorskiego ruchu tanecznego oraz wynikającej stąd problematyki;
7) reprezentowanie sportowego tańca towarzyskiego i innych form tanecznych wobec organów i instytucji centralnych oraz na forum międzynarodowym;
8) organizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach tanecznych.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowywanie i propagowanie kierunków rozwoju tańca towarzyskiego i innych form tanecznych;
2) upowszechnianie i popularyzację tańca drogą propagowania jego walorów kulturowych, sportowych i estetycznych;
3) współdziałanie i współpracę w zakresie celów statutowych z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz międzynarodowymi;
4) organizowanie turniejów tanecznych, konkursów, przeglądów, festiwali i zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, oraz turniejów tańca rangi mistrzowskiej;
5) prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w dziedzinie tańca;
6) organizowanie ruchu tanecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
7) prowadzenie działalności wydawniczej;
8) gromadzenie i upowszechnianie fachowej informacji i dokumentacji z dziedziny tańca oraz gromadzenie archiwaliów tanecznych;
9) prowadzenie wymiany osobowej z zagranicą;
10) wydawanie przepisów wewnętrznych Towarzystwa, normujących jego organizację 
i zasady działania;
11) wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Towarzystwa;
12) kultywowanie i propagowanie tradycji i osiągnięć ruchu tanecznego w Polsce;
13) powoływanie i odwoływanie w trybie odrębnych regulaminów, egzaminatorów oraz kwalifikatorów współzawodnictwa sportowego i sędziów tańca;
14) dbanie o należyty poziom moralny i etyczny członków, podkreślający szlachetność współzawodnictwa tanecznego.
Towarzystwo opiera swoją działalność na osobistej pracy honorowej członków. Do prac, które nie mogą być wykonywane społecznie, Towarzystwo może zatrudniać fachowych pracowników.

W skład Zarządu wchodzą:
1) Dariusz Bajda - prezes,
2) Marek Rokita - wiceprezes,
3) Krzysztof Kociński - wiceprezes,
4) Andrzej Szymczak - skarbnik,
5) Karina Bargiel - sekretarz,
6) Sylwia Materek - członek Zarządu,
7) Bartłomiej Kobeszko - członek Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) Krzysztof Klimczak - przewodniczący Komisji,
2) Bartłomiej Kobylański - członek Komisji,
3) Piotr Żurek - członek Komisji.


Opracowanie: Marzena Maćkała
Na podstawie materiałów udostępnionych 
przez Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.Adres
Polskie Towarzystwo Taneczne - Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.
ul. Estkowskiego 13
66-400 Gorzów Wlkp.

 
Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2024. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl