Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Przystań

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..
Zapowiedzi

Koncert charytatywny

12 czerwca 2008 r. o godz. 19.00 w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbędzie się koncert "Dla Marty" Piekarz. Ta data jest tym bardziej wyjątkowa, gdyż właśnie tego dnia Marta zostanie przewieziona do kliniki w Bydgoszczy. Wystąpią uczniowie z I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz zaprzyjaźnione zespoły muzyczne: "Creska", "Ex Aequo", "Kawałek Kulki", "Wehikuł Czasu". Bilety dostępne w II LO, ul. Przemyłowa 22, oraz bezpośrednio przed koncertem, w cenie 10 zł.

Program szczegółowy:

1.  A n n a  M i c h n i u k :

Halina Poświatowska „Dlaczego umarła Nina?” – „wywiedzione ze słowa”  (7 minut)
Marta Klubowicz „Spowiedź z piątego przykazania” – „wywiedzione ze słowa” (4 minuty)

2.  M o n i k a  P r o k o p o w i c z :

fragment tekstu krasomówczego „Milczące mogiły pod dachem świata” (4 minuty)

3. Adrian Marciak:

Stanisław Szwarc „Niedosyt” – recytacja (3 minuty)

4. Walc z filmu „Anastazja”:    (4 minuty)

M a r t y n a  G r z a n k o w s k a  +  Ł u k a s z  K o r z e n i e w s k i
M o n i k a  P r o k o p o w i c z  +  M i c h a ł  M a z u r k i e w i c z
A n n a  M i c h n i u k  +  K u b a  R o k o s z
M a r y s i a  W i l k  +  A l e k s y  K u n i c k i
I g a  W i ś n i e w s k a  +  K a c p e r  Z i n i a k
M a r t a  H a t a ł a  +  D a w i d  M a t k o w s k i

5. Taniec – hip – hop:  (5 minut) 

A d r i a n a  P a w ło w s k a

6.  Z e s p ó ł  “ C r e s k a ”  – 2 utwory (15 minut)

7.  Z e s p ó ł  „ E x  A e q u o ” – 2 utwory

8.  Z e s p ó ł  „ W e h i k u ł  C z a s u ” (profesor Jaroszewicz) – 2 utwory

9. Śpiew:

A l e k s a n d r a  A r a s z c z u k  (5 minut)
I g a  W i ś n i e w s k a  (5 minut)
Z u z a n n a  B u r g h a r d t  (5 minut)
A n n a  M i c h n i u k  (5 minut)

10.  P o k a z  r a t o w n i c t w a  m e d y c z n e g o –  s z k o l n y  z e s p ó ł 
J o a n n i t ó w  (10 minut)

11. Gościnnie wystąpi  z e s p ó ł  „ K a w a ł e k  K u l k i ”  (35 minut) – na zakończenie.

Uzyskane podczas koncertu fundusze zostaną przekazane na rehabilitację Marty. 

Czas twania koncertu – około 2 godziny.  


www.martapiekarz.org
12-06-2008
/ zapowiedzi na ten miesiąc
 
Komentarze


brak komentarzy

zaloguj się aby móc komentować ten artykuł..

Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2019. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl